top of page

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Článek 1. Platnost
1.1 Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny objednávky a smlouvy s Ing. Pavol Humaj-Darte /dále jen Dartec design/ .
1.2 Zaslání objednávky kupující stvrzuje , že akceptuje tyto podmínky.                            
1.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany  kupujícího zákazníka a jejím přijetím
      na straně prodávajícího .

Článek 2. Ceny a platby
2.1 Pokud není stanoveno jinak dohodnuté ceny za výrobky nebo služby jsou stanoveny v českých korunách bez balného a
      poštovného. Všechny ceny , které jsou uvedeny  na stránce , jsou konečné .

2.2 Platba za zboží se realizuje převodem na účet IBAN: SK1100 0000 0029 1096 7711 před dodáním zboží.
2.3 Při dodání zboží na dobírku kurýrem nebo poštou se účtuje za dobírkovou službu poplatek 180.-Kč.

2.4 Jestliže se cena za výrobek nebo službu změní mezi obdobím objednávky a dodáním tato  změna nebude přenesena na zákazníka .
2.5 Dokladem o prodeji je faktura , která je připojena ke každé zásilce , která slouží zároveň jako dodací a záruční list .
 
Článek 3. Dodací podmínky

3.1 Nábytek je dodáván v demontovaném stavu pokud není dohodnuto jinak .
3.2 Dodávka objednaného zboží se realizuje v co nejkratším termínu . Přibližná dodací lhůta je 2 až 6 týdnů .
      Zákazník nebude mít nárok na odškodné nebo na zrušení  objednávky pokud termín dodání se překročí .
3.3 Prodávající se zavazuje :
     -dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek , které platí v den
      odeslání objednávky.
      -dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno , aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3.4 Prodávající neodpovídá za :
      -opožděné dodání zboží zaviněné poštou , resp . přepravní společností .
      -opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
      -za poškození zásilky zaviněné poštou , resp . přepravní společností.
3.5 Kupující se zavazuje :
      -objednané zboží převzít , zkontrolovat neporušenost obalů.
      -zaplatit za zboží cenu v plné výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky .V případě , že si kupující
      zboží nepřevezme ( na základě objednávky ) ,  prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.
      V případě ,  že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení , a požaduje opětovné doručení zboží , je povinen uhradit
      náklady prvního i opětovného doručení.

Článek 4. Duševní a průmyslová práva
4.1 Budete respektovat všechny duševní a průmyslová práva vztahující se na výrobky dodané od Dartec design.
 
Článek 5. Vrácení zboží
5.1 Pokud z libovolného důvodu si nebudete chtít výrobek ponechat máte Podle § 12 zákona 108/2000 Sb, právo výrobek vrátit
     do Dartec design během 7 pracovních dnů od doručení.  Vrácený výrobek bude v tomto případě přijat jen když obal a
     výrobek nebude poškozen, kompletní, v originálním balení. Náklady na přepravu v tomto případě nese zákazník v celku.
5.2 Vrácený výrobek s přiloženým poštovným nebude akceptován.
5.3 Vrácený výrobek přijat Dartec design bude vyměněn za náhradní výrobek nebo originální  částka, bez balného a
      poštovného, ​​bude neprodleně vrácena na účet zákazníka. Platba bude  realizována nejpozději do 15 dnů od obdržení
      vráceného výrobku.

 

Článek 6. Reklamační řád
6.1 Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, na místě zkontrolovat zda  zásilka není poškozena.
     V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné  rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.
6.2 V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být  řádně zabalen a má
      obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis  závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa
       tel.číslo, e-mail. Zboží zasílejte formou  balíku. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí
       být dodán  čistý a mechanicky nepoškozené.
6.3 Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí  prodávající jen když se jedná o
      oprávněnou reklamaci. V opačném případě poštovné nevracím.
6.4 Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
6.5 V případě, že dojde k závadě na výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění  vzniklé závady. V případě, že vada
      zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi  vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu,
     přičemž dojde k doplacení,  nebo vrácení cenového rozdílu. Náklady na přepravu v tomto případě nese prodávající v celku.
6.6 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
      -přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
      -znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
      -používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,  chemickými a mechanickými vlivy
       prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
      -vnějšími vlivy, např.  pádem nebo nárazem, vniknutím vody do jednotlivých částí
      -mechanickým poškozením - roztržené, prořezané, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené  neopatrným neúměrným fyzickým
       zacházením, záměrným poškrábáním zboží apod..
      Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních
      podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno
      zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.
6.7 Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace
       kupujícím. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v
       zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.
       Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady
      na adresu kupujícího.
 
Článek 7. Objednávky

7.1 Dartec design nezodpovídá za objednávky, které jsou nesrozumitelné, zkomolené, opožděné nebo poškozené špatným
      přenosem dat použitím internetu. Dartec design odpovídá za neúmyslné vynechání částí objednávky nebo celkovou
      nedbalost při interpretaci objednávky.
 
Článek 8. Právní úkony
8.1 Všechna práva,  objednávky a dohody která tyto podmínky upravují podléhají zákonům Slovenské republiky.
 
Článek 9. Ochrana osobních údajů
9.1 Ve smyslu zákona č.. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel stránky www.dartec.cz se zavazuje, že osobní data,
       která poskytne kupující nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní
      data na komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání
      zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.
9.2 Informace o zákazníkovi shromažďujem ze dvou důvodů: 1 -  vyřídit objednávku a 2 - za účelem informování o
      nových produktech.
9.3 Druh informací které ukládám jsou: Jméno, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa.
9.4 Zákazník má právo požádat o kontrolu uložených dat zasláním požadavku na e-mail dartec@dartec.cz.

 

 

bottom of page