top of page

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Článek 1. Platnost

1.1 Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny objednávky a smlouvy s DARTEC - design refresh /obchoní jméno, dále jen Dartec/.

1.2 Zaslání objednávky kupující stvrzuje , že akceptuje tyto podmínky.

1.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího zákazníka a jejím přijetím na straně prodávajícího .

 

Článek 2. Ceny a platby.

2.1 Pokud není stanoveno jinak nebo dohodnuté ceny za výrobky nebo služby jsou stanoveny v českých korunách, bez balného a poštovného. Všechny ceny , které jsou uvedeny na stránce , jsou konečné.

2.2 Platba za zboží se realizuje převodem na účet IBAN: SK1100 0000 0029 1096 7711 před dodáním zboží.
2.3 Při dodání zboží na dobírku kurýrem nebo poštou se účtuje za dobírkovou službu poplatek 180.-Kč.

2.4 Jestliže se cena za výrobek nebo službu změní mezi obdobím objednávky a dodáním tato změna nebude přenesena na zákazníka .

2.5 . Dokladem o prodeji je faktura , která je připojena ke každé zásilce , která slouží zároveň jako dodací a záruční list .

 

Článek 3. Dodací podmínky

3.1 Nábytek je dodáván v demontovaném stavu .

3.2 Dodávka objednaného zboží se realizuje v co nejkratším termínu . Pro atypické objednávky je přibližná dodací lhůta 2 až 6 týdnů . Zákazník nebude mít nárok na odškodné nebo na zrušení objednávky pokud termín dodání se překročí .

3.3 Prodávající se zavazuje :

Dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek , které platí v den odeslání objednávky.

Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno , aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

3.4 Prodávající neodpovídá za :

Opožděné dodání zboží zaviněné poštou , resp . přepravní společností .

Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce

Za poškození zásilky zaviněné poštou , resp . přepravní společností.

3.5 Kupující se zavazuje :

Objednané zboží převzít , zkontrolovat neporušenost obalů.

Zaplatit za zboží cenu v plné výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky , a to převodem předem nebo v den doručení při přebírání dobírky .V případě , že si kupující zboží nepřevezme ( na základě objednávky ) , prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě , že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení , a požaduje opětovné doručení zboží , je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení.

 

Článek 4. Duševní a průmyslová práva

4.1 Budete respektovat všechny duševní a průmyslová práva vztahující se na výrobky dodané firmou DARTEC.

 

Článek 5. Vrácení zboží

5.1 Pokud z libovolného důvodu si nebudete chtít výrobek ponechat máte Podle § 12 zákona 108/2000 Sb, právo výrobek vrátit do firmy DARTEC během 7 pracovních dnů od doručení. Vrácený výrobek bude v tomto případě přijat jen když obal a výrobek nebude poškozen, kompletní, v originálním balení. Náklady na přepravu v tomto případě nese zákazník v celku.

5.2 Vrácený výrobek s přiloženým poštovným nebude akceptován.

5.3 Vrácený výrobek přijat firmou Dartec bude vyměněn za náhradní výrobek nebo originální částka, bez balného a poštovného, ​​bude neprodleně vrácena na účet zákazníka. Platba bude realizována nejpozději do 15 dnů od obdržení vráceného výrobku.

5.4 DARTEC design neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou nevhodným používáním nebo instalací jejich výrobků zákazníkem nebo třetí osobou.

 

Článek 6. Reklamační řád

6.1 Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, na místě zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.

6.2 V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail. Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodán čistý a mechanicky nepoškozené.

6.3 Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme.

6.4 Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

6.5 V případě, že dojde k závadě na výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé závady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení, nebo vrácení cenového rozdílu.

6.6 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

Přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením.

Znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá.

Vnějšími vlivy, např.. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do jednotlivých částí.

Mechanickým poškozením-roztržený, prořezaný, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním zboží apod.. 

Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

6.7 Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace. Prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu kupujícího.

 

Článek 7. Objednávky

7.1 Firma DARTEC nezodpovídá za objednávky, které jsou nesrozumitelné, zkomolené, opožděné nebo poškozené špatným přenosem dat použitím internetu. Firma DARTEC odpovídá za neúmyslné vynechání částí objednávky nebo celkovou nedbalost při interpretaci objednávky. 

 

Článek 8. Právní úkony

8.1 Všechna práva, povinnosti nabídky, objednávky a dohody která tyto podmínky upravují podléhají zákonům Slovenské republiky.

 

Článek 9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ve smyslu zákona č.. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel stránky www.darte.sk se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

9.2 Informace o zákazníkovi shromažďujeme ze dvou důvodů: Za prvé, vyřídit objednávku a za druhé, za účelem informování o nových produktech.

9.3 Druh informací které ukládáme jsou: Jméno, adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa.

9.4 Zákazník má právo požádat o kontrolu uložených dat zasláním požadavku na e-mail dartec@dartec.cz.

 

Dartec - design refresh

/Darte/

Stredná2

97101 Prievidza

Slovensko

IČO: 33974292

DIČ:  Sk 1020588305

 

 

 

 

 

Věšáky | věšáky na zeď | věšákové stěny

bottom of page